Image

Tra điểm tín dụng của bạn ngay hoàn toàn miễn phí

Cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ tài chính tốt bằng điểm tín dụng của chính bạn.
Tính điểm ngay

Điểm tín dụng là gì?

  • Con số phản ánh độ tín nhiệm tài chính của bạn
  • Dựa trên lịch sử tín dụng và các hành vi tài chính
  • Là chỉ số để Ngân hàng, các tổ chức tín dụng dựa vào, từ đó đưa ra quyết định cho vay

Hiểu thêm về tín dụng

Tại sao tôi cần biết về điểm tín dụng?

Điểm tín dụng là điểm số mà các tổ chức tài chính dùng để đánh giá sự uy tín của bạn khi sử dụng các hình thức cho vay của tổ chức đó.

Điểm tín dụng FICO

Tổ chức xếp hạng tín dụng phải nhận được thông tin từ ngân hàng hay những tổ chức cho vay trước rồi mới có thể cập nhật điểm số của bạn.

Những lưu ý trước khi nộp hồ sơ vay

Nếu bạn đang muốn vay thế chấp thì điểm tín dụng sẽ ảnh hưởng đến việc bạn có được đồng ý cho vay hay không. Hãy kiểm tra điểm tín dụng của mình trước khi nộp đơn vay.

Lợi ích khi có điểm tín dụng tốt mang lại

Dễ dàng được chấp thuận

Lãi suất ưu đãi

Hạn mức vay cao hơn

iphone 2

Thủ tục nhanh chóng

Được tiếp cận nhiều dịch vụ liên kết

Chia sẻ điểm tín dụng của mình với bạn bè

Bạn muốn xác nhận lại điểm của mình? Làm lại ngay

Vì sao bạn nên sử dụng MyCredit?

Tra điểm tín dụng bản thân hoàn toàn miễn phí

Dễ dàng xác định điểm tín dụng của bản thân chỉ trong 5 phút .

Cơ hội xây dựng điểm tín dụng tốt cho chính mình

MyCredit sẽ hỗ trợ tư vấn cho bạn các phương pháp để gia tăng điểm tín dụng cá nhân, giúp bạn dễ dàng truy cập vào các dịch vụ tài chính liên kết khác.

Tiếp cận với các dịch vụ liên kết phù hợp với bạn

MyCredit sẽ cung câp thông tin các gói sản phẩm phù hợp với bạn từ nhiều dịch vụ liên kết.