Giới thiệu chung

MyCredit là một nền tảng chấm điểm tín dụng miễn phí, giúp người dùng biết điểm tín dụng cá nhân và tìm được các sản phẩm tài chính phù hợp

Tầm nhìn sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người dân, không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh, địa vị,.. có thể tiếp cận được mọi dịch vụ tài chính và tiêu dùng phù hợp nhất, giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Để bắt đầu hành trình đó, không gì tốt hơn là cung cấp một nền tảng miễn phí giúp mọi người dân có thể tính toán và quản trị điểm tín dụng của mình.

Chúng tôi tính điểm tín dụng của bạn bằng cách nào?

MyCredit được thiết kế nhằm giúp mọi công dân có thể tính toán điểm tín dụng của mình một cách chính xác nhất dựa trên những mô hình áp dụng thuật toán thông minh, sử dụng dữ liệu lớn, học máy và trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi dựa vào các thông tin liên quan đến lịch sử tín dụng do bạn cung cấp để trả ra mức điểm cuối cùng. Mức điểm này phản ánh trực tiếp độ tín nhiệm của bạn. Do đó điểm càng cao, bạn sẽ được tiếp cận những khoản vay càng ưu đãi.

Bạn muốn biết điểm tín dụng của mình? Tính điểm ngay