Trần Bình Tú

Trần Bình Tú

Tú Xinh Gái - CEO Mycredit.vn - Ứng dụng tính điểm tín dụng cá nhân trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam.
MyCredit được thiết kế dựa trên những mô hình áp dụng thuật toán thông minh, sử dụng dữ liệu lớn, học máy và trí tuệ nhân tạo nhằm giúp mọi công dân có thể tính toán điểm tín dụng của mình .