Điểm tín dụng FICO

  • Tổ chức xếp hạng tín dụng cần lấy thông tin từ ngân hàng trước

Tổ chức xếp hạng tín dụng phải nhận được thông tin từ ngân hàng hay những tổ chức cho vay trước rồi mới có thể cập nhật điểm số của bạn.

Những thông tin này cùng nhau đóng góp vào 65% điểm tín dụng FICO.

Thông thường số dư của bạn và các khoản trả đúng hạn hoặc trả muộn được cập nhật ngay sau khi ngân hàng gửi thông báo hàng tháng đến cho bạn. Vậy nên nếu bạn thanh toán một thẻ tín dụng, có thể mất đến một tháng trước khi điều đó được ghi trong báo cáo và được tính vào điểm tín dụng của bạn.

  • Điểm số mà bạn nhìn thấy có thể không phải là điểm cập nhật mới nhất.

Đôi khi khi những điểm số bạn nhìn thấy khi truy cập tự do trên mạng chưa chắc đã được cập nhật hàng ngày, đó có thể là các thông tin từ một tháng trước, và bạn có thể cần đến hai tháng để nhìn thấy điểm số thay đổi.

Nhưng các ngân hàng và tổ chức cho vay thì lại được nhìn thấy các thông tin được cập nhật ngay lập tức mỗi khi họ cần.

  • Bạn cần kiểm tra điểm số và báo cáo

Nếu chỉ xem xét mỗi điểm tín dụng thì sẽ không mang lại hiệu quả lớn trong việc phát hiện xem liệu có điều gì xảy ra với tín dụng của bạn hay không.

Bạn cũng sẽ cần kiểm tra cả báo cáo tín dụng, thứ sẽ cho bạn thấy chi tiết tài khoản nào của bạn đang hoạt động, số tiền bạn đang nợ hiện tại, số dư tín dụng là bao nhiêu và lịch sử trả nợ của bạn.

  • Kiểm tra báo cáo tín dụng

AnnualCreditReport.com là nơi tốt nhất để có được bản báo cáo tín dụng thô cá nhân. Đây là trang web duy nhất được chính phủ cho phép cung cấp báo cáo đầy đủ và miễn phí trực tiếp từ  3 tổ chức xếp hạng tín dụng chính (Equifax, Experian, và Transunion).

[Bạn được phép kiểm tra báo cáo tín dụng từ 3 tổ chức xếp hạng tín dụng trên miễn phí một lần một năm, vậy là bạn có thể có được 3 báo cáo khác nhau mỗi năm.]

Bạn muốn biết điểm tín dụng của mình? Tính điểm ngay